Diễn biến nền kinh tế Việt Nam trong nhóm ASEAN 6 có gì mới?

Nền kinh tế Việt Nam năm 2020 có tất cả 4 quí tăng trưởng dương. Ảnh: ASEAN 6 Urbanist.
Nền kinh tế Việt Nam năm 2020 có tất cả 4 quí tăng trưởng dương. Ảnh: ASEAN 6 Urbanist.
Nền kinh tế Việt Nam năm 2020 có tất cả 4 quí tăng trưởng dương. Ảnh: ASEAN 6 Urbanist.
Lên top