Thanh niên Đà Nẵng trồng cây, tặng tủ sách cho học sinh nghèo hiếu học

Thanh niên Đà Nẵng trồng cây, tặng tủ sách cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: TT
Thanh niên Đà Nẵng trồng cây, tặng tủ sách cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: TT
Thanh niên Đà Nẵng trồng cây, tặng tủ sách cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: TT
Lên top