Ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng thừa nhận về Cẩm Giàng nhưng chưa khai báo

Nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng có về quê tại Cẩm Giàng (Hải Dương) cuối tháng 1.2021 nhưng chưa khai báo ngay. Ảnh ĐL
Nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng có về quê tại Cẩm Giàng (Hải Dương) cuối tháng 1.2021 nhưng chưa khai báo ngay. Ảnh ĐL
Nam điều dưỡng Bệnh viện GTVT Hải Phòng có về quê tại Cẩm Giàng (Hải Dương) cuối tháng 1.2021 nhưng chưa khai báo ngay. Ảnh ĐL
Lên top