Tiếp theo Techcombank, VIB, đến lượt KienlongBank lên sàn chứng khoán