Tiền ảo Libra Facebook: "Cú liều" của Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook chuẩn bị cho ra mắt tiền điện tử Libra, thách thức hệ thống tiền tệ toàn cầu. Ảnh ITN
Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook chuẩn bị cho ra mắt tiền điện tử Libra, thách thức hệ thống tiền tệ toàn cầu. Ảnh ITN
Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook chuẩn bị cho ra mắt tiền điện tử Libra, thách thức hệ thống tiền tệ toàn cầu. Ảnh ITN
Lên top