Giá tiền ảo 18.6: Bitcoin sụt trước tin Facebook ra mắt tiền điện tử

Giá Bitcoin hôm nay (19.6) giảm nhẹ, thị trường đang chịu tác động trước thông tin Facebook chuẩn bị ra mắt đồng tiền Libra
Giá Bitcoin hôm nay (19.6) giảm nhẹ, thị trường đang chịu tác động trước thông tin Facebook chuẩn bị ra mắt đồng tiền Libra
Giá Bitcoin hôm nay (19.6) giảm nhẹ, thị trường đang chịu tác động trước thông tin Facebook chuẩn bị ra mắt đồng tiền Libra
Lên top