Thương chiến leo thang, Trung Quốc tìm cách mới phản đòn Mỹ

Ông Guo Weimin, Phó chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước công bố Sách Trắng thương mại về lập trường của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, ngày 2.6 tại Bắc Kinh. Ảnh: SCMP
Ông Guo Weimin, Phó chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước công bố Sách Trắng thương mại về lập trường của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, ngày 2.6 tại Bắc Kinh. Ảnh: SCMP
Ông Guo Weimin, Phó chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước công bố Sách Trắng thương mại về lập trường của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, ngày 2.6 tại Bắc Kinh. Ảnh: SCMP
Lên top