Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chi phí logistic cao tạo rào cản lớn cho nền kinh tế