Thu thuế nhà trên 700 triệu đồng, giá nhà có tăng?

Việc thu thuế tài sản với nhà trên trị giá trên 700 triệu đồng đang gặp phải phản ứng gay gắt. Ảnh: PV
Việc thu thuế tài sản với nhà trên trị giá trên 700 triệu đồng đang gặp phải phản ứng gay gắt. Ảnh: PV
Việc thu thuế tài sản với nhà trên trị giá trên 700 triệu đồng đang gặp phải phản ứng gay gắt. Ảnh: PV