Thu nhập từ các sản xuất phi nông nghiệp và dịch vụ chiếm 73% tổng thu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ -Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM tham gia trải nghiệm xay gạo ở chợ người Mông.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ -Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM tham gia trải nghiệm xay gạo ở chợ người Mông.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ -Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM tham gia trải nghiệm xay gạo ở chợ người Mông.
Lên top