Đồng Nai dồn sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Xuân Lộc cần một nguồn lực lớn để xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân đã đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn khang trang, đổi mới. Ảnh: UBNDXL
Huyện Xuân Lộc cần một nguồn lực lớn để xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân đã đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn khang trang, đổi mới. Ảnh: UBNDXL
Huyện Xuân Lộc cần một nguồn lực lớn để xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân đã đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn khang trang, đổi mới. Ảnh: UBNDXL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top