Thu hơn 1.200 tỉ tiền thuế phát sinh của Formosa Hà Tĩnh

Thép của Công ty Formosa Hà Tĩnh được cẩu lên tàu tại Cảng Sơn Dương để đưa đi xuất khẩu. Ảnh: Trần Tuấn.
Thép của Công ty Formosa Hà Tĩnh được cẩu lên tàu tại Cảng Sơn Dương để đưa đi xuất khẩu. Ảnh: Trần Tuấn.
Thép của Công ty Formosa Hà Tĩnh được cẩu lên tàu tại Cảng Sơn Dương để đưa đi xuất khẩu. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top