300 công nhân Formosa Hà Tĩnh hiến máu tình nguyện

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh tham gia hiến máu. Ảnh: CĐ.
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh tham gia hiến máu. Ảnh: CĐ.
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh tham gia hiến máu. Ảnh: CĐ.
Lên top