Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh trao quà "Tết sum vầy"

Trao quà tại Chương trình Tết sum vầy năm 2020 do Công đoàn cơ sở Công ty FHS tổ chức.
Trao quà tại Chương trình Tết sum vầy năm 2020 do Công đoàn cơ sở Công ty FHS tổ chức.
Trao quà tại Chương trình Tết sum vầy năm 2020 do Công đoàn cơ sở Công ty FHS tổ chức.
Lên top