Thu giữ hơn 17.000 khẩu trang có dấu hiệu giả mạo thương hiệu 3M

Đây không phải lần đầu tiên mặt hàng khẩu trang có dấu hiệu giả mạo thương hiệu 3M bị phát hiện. Ảnh: QLTT.
Đây không phải lần đầu tiên mặt hàng khẩu trang có dấu hiệu giả mạo thương hiệu 3M bị phát hiện. Ảnh: QLTT.
Đây không phải lần đầu tiên mặt hàng khẩu trang có dấu hiệu giả mạo thương hiệu 3M bị phát hiện. Ảnh: QLTT.
Lên top