Trao khẩu trang, nước sát khuẩn và kiểm tra phòng dịch tại công ty

Lên top