Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thông tư 20 về xe nhập chính thức khai tử trong tháng 9?