Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm nhiều chuyến bay bị huỷ vì bão số 10