Thêm cổ đông lớn yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Coteccons

Xung đột giữa các cổ đông lớn của Coteccons vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh: Quang Duy
Xung đột giữa các cổ đông lớn của Coteccons vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh: Quang Duy
Xung đột giữa các cổ đông lớn của Coteccons vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh: Quang Duy
Lên top