Thách thức trong phát triển nhiệt điện than

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Đ.T
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Đ.T
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Đ.T
Lên top