Tăng thu ngân sách 158,5 nghìn tỉ đồng so với báo cáo Quốc hội

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương trong những tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Ảnh Anh Huy.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương trong những tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Ảnh Anh Huy.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá rất cao nỗ lực của các địa phương trong những tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Ảnh Anh Huy.
Lên top