Thu chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt chỉ còn dưới 1%

Trụ sở Kho bạc Nhà nước. Ảnh NV
Trụ sở Kho bạc Nhà nước. Ảnh NV
Trụ sở Kho bạc Nhà nước. Ảnh NV
Lên top