Sân bay hư hỏng vì siêu bão, hàng không Việt ngừng bay đến Osaka