Cập nhật tin bão số 5 Barijat giật cấp 10 và siêu bão Mangkhut hoành hành Biển Đông

Vị trí và đường đi của cơn bão số 5
Vị trí và đường đi của cơn bão số 5
Vị trí và đường đi của cơn bão số 5

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top