Cập nhật tin bão số 5 Barijat và siêu bão Mangkhut giật cấp 16 đe dọa Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão số 5 Barijat
Vị trí và đường đi của bão số 5 Barijat
Vị trí và đường đi của bão số 5 Barijat
Lên top