Phó Thống đốc NHNN: Dự trữ ngoại hối tăng cao, lãi suất ổn định

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng