Phát triển đàn bò sữa 20 nghìn con ở cao nguyên Vân Hòa - Phú Yên

Bà Thái Hương, người sáng lập và nhà tư vấn đầu tư của Tập đoàn TH cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên động thổ dự án.
Bà Thái Hương, người sáng lập và nhà tư vấn đầu tư của Tập đoàn TH cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên động thổ dự án.
Bà Thái Hương, người sáng lập và nhà tư vấn đầu tư của Tập đoàn TH cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên động thổ dự án.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top