Phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 nhập khẩu trái phép

Hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 nhập khẩu trái phép bị thu giữ. Ảnh Hải quan cung cấp.
Hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 nhập khẩu trái phép bị thu giữ. Ảnh Hải quan cung cấp.
Hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 nhập khẩu trái phép bị thu giữ. Ảnh Hải quan cung cấp.
Lên top