Bộ Y tế phân bổ 103.680 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19

Lên top