Ông Hà Quốc Quân bị kỷ luật cách chức

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Ảnh: PV
Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Ảnh: PV