Ông Dũng Lò Vôi nói về... tiền !

Ông Huỳnh Uy Dũng hiện là chủ 2 doanh nghiệp lớn là Công ty CP Đại Nam và Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh. Ảnh: H.H
Ông Huỳnh Uy Dũng hiện là chủ 2 doanh nghiệp lớn là Công ty CP Đại Nam và Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh. Ảnh: H.H
Ông Huỳnh Uy Dũng hiện là chủ 2 doanh nghiệp lớn là Công ty CP Đại Nam và Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh. Ảnh: H.H
Lên top