Ông Dũng “lò vôi”: “Tôi nguyện là “ngòi nổ”, góp phần cho thành phố mới Bình Dương “bừng sáng”

Ông Huỳnh Uy Dũng (bìa trái) - được biết là doanh nhân rất thành công ở tỉnh Bình Dương trong hơn 30 năm qua. Ảnh: H.H
Ông Huỳnh Uy Dũng (bìa trái) - được biết là doanh nhân rất thành công ở tỉnh Bình Dương trong hơn 30 năm qua. Ảnh: H.H
Ông Huỳnh Uy Dũng (bìa trái) - được biết là doanh nhân rất thành công ở tỉnh Bình Dương trong hơn 30 năm qua. Ảnh: H.H
Lên top