Nợ khách 5 tỷ đồng tiền thu hộ, công ty giao hàng GNN Express tuyên bố dừng hoạt động

Hầu hết cuộc gọi đến số máy của ông Hoàng Ngọc trưa 1/9 đều nhận được tin nhắn trả lời này. Ảnh: Anh Tú
Hầu hết cuộc gọi đến số máy của ông Hoàng Ngọc trưa 1/9 đều nhận được tin nhắn trả lời này. Ảnh: Anh Tú
Hầu hết cuộc gọi đến số máy của ông Hoàng Ngọc trưa 1/9 đều nhận được tin nhắn trả lời này. Ảnh: Anh Tú
Lên top