Những cổ phiếu tăng ngoạn mục trong năm 2020

THD, VIX, VCI, LCG là thuộc top cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2020.
Ảnh minh họa: H.Linh.
THD, VIX, VCI, LCG là thuộc top cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2020. Ảnh minh họa: H.Linh.
THD, VIX, VCI, LCG là thuộc top cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2020. Ảnh minh họa: H.Linh.
Lên top