Đầu tư cổ phiếu nào “trúng đậm” năm 2020?

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép và khu công nghiệp diễn biến tích cực trong năm 2020.
Ảnh minh họa: P.Quân
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép và khu công nghiệp diễn biến tích cực trong năm 2020. Ảnh minh họa: P.Quân
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép và khu công nghiệp diễn biến tích cực trong năm 2020. Ảnh minh họa: P.Quân
Lên top