Nhiều doanh nghiệp xi măng kê khai thuế tài nguyên, phí BVMT chưa đúng

Công ty Cổ phần xi măng Hướng Dương đơn vị kê khai thiếu thuế tài nguyên với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Ảnh: NT
Công ty Cổ phần xi măng Hướng Dương đơn vị kê khai thiếu thuế tài nguyên với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Ảnh: NT
Công ty Cổ phần xi măng Hướng Dương đơn vị kê khai thiếu thuế tài nguyên với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM