Nhiều doanh nghiệp lớn tại TPHCM nợ thuế cả trăm tỉ đồng

Cục thuế TPHCM vừa công khai các doanh nghiệp nợ thuế. trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ cả trăm tỉ đồng.
Cục thuế TPHCM vừa công khai các doanh nghiệp nợ thuế. trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ cả trăm tỉ đồng.
Cục thuế TPHCM vừa công khai các doanh nghiệp nợ thuế. trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ cả trăm tỉ đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top