Vận hành nhiệt điện than phải có giải pháp an toàn môi trường

Với các nhà máy mới đi vào hoạt động phải lập đề án tiêu thụ tro xỉ than trình bộ trước ngày 31.12.2018. Ảnh: P.V
Với các nhà máy mới đi vào hoạt động phải lập đề án tiêu thụ tro xỉ than trình bộ trước ngày 31.12.2018. Ảnh: P.V
Với các nhà máy mới đi vào hoạt động phải lập đề án tiêu thụ tro xỉ than trình bộ trước ngày 31.12.2018. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top