Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Sụt lún đất gần hồ bùn đỏ

Nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân bị sụt lún gần hồ bùn đỏ của Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh: PV
Nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân bị sụt lún gần hồ bùn đỏ của Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh: PV
Nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân bị sụt lún gần hồ bùn đỏ của Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top