Ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Từ 1.1.2019 đến hết 31.12.2023, ngừng tạm nhập tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Ảnh: PV
Từ 1.1.2019 đến hết 31.12.2023, ngừng tạm nhập tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Ảnh: PV
Từ 1.1.2019 đến hết 31.12.2023, ngừng tạm nhập tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top