Tái cơ cấu lâm nghiệp:

Hướng tới kim ngạch 13 tỉ USD, đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Năm 2017, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản XK đã mang về trên 8 tỉ USD. Ảnh: Hương Quỳnh
Năm 2017, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản XK đã mang về trên 8 tỉ USD. Ảnh: Hương Quỳnh
Năm 2017, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản XK đã mang về trên 8 tỉ USD. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top