“Dọn đường” để đón 12 - 13 tỉ USD từ xuất khẩu gỗ

Giá trị thu nhập từ diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC ngày càng tăng. Ảnh: Hương Quỳnh
Giá trị thu nhập từ diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC ngày càng tăng. Ảnh: Hương Quỳnh
Giá trị thu nhập từ diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC ngày càng tăng. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top