Ngành đường sắt đang đơn độc!?

Hàng loạt vụ TNGT đường sắt xảy ra liên tiếp trên cả nước.
Hàng loạt vụ TNGT đường sắt xảy ra liên tiếp trên cả nước.