Mục tiêu 2 tỉ người dùng, Hahalolo "dục tốc"... có đạt?

Văn phòng làm việc của Hahalolo (ảnh: Cao Huân).
Văn phòng làm việc của Hahalolo (ảnh: Cao Huân).
Văn phòng làm việc của Hahalolo (ảnh: Cao Huân).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top