Linh hoạt thực thi các hiệp định thương mại tự do theo hướng có lợi nhất

TS Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập (VCCI) đánh giá những cơ hội mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại là rất lớn. Ảnh: Theo VEPR
TS Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập (VCCI) đánh giá những cơ hội mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại là rất lớn. Ảnh: Theo VEPR
TS Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập (VCCI) đánh giá những cơ hội mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại là rất lớn. Ảnh: Theo VEPR
Lên top