Việt Nam - Anh kết thúc đàm phán Hiệp định UKVFTA

Bộ trưởng 2 nước ký biên bản kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh.
Bộ trưởng 2 nước ký biên bản kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh.
Bộ trưởng 2 nước ký biên bản kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh.
Lên top