Nông nghiệp công nghệ cao: Không đẩy nhanh sẽ lỡ chuyến tàu cao tốc EVFTA

Chăn nuôi công nghệ cao góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Giang Nguyễn
Chăn nuôi công nghệ cao góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Giang Nguyễn
Chăn nuôi công nghệ cao góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top