Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lại “nóng” chuyện hóa đơn tiền điện

Công nhân ngành điện tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Văn Hiệp
Công nhân ngành điện tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Văn Hiệp