Lại “nóng” chuyện hóa đơn tiền điện

Công nhân ngành điện tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Văn Hiệp
Công nhân ngành điện tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Văn Hiệp
Công nhân ngành điện tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Văn Hiệp