Khơi thông thị trường nông sản Việt:

Không để điều tiết thị trường chỉ dừng lại ở cảnh báo, khuyến cáo

Hàng nghìn xe hàng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn (ảnh chụp tháng 5.2020). Ảnh: Văn Giang
Hàng nghìn xe hàng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn (ảnh chụp tháng 5.2020). Ảnh: Văn Giang
Hàng nghìn xe hàng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn (ảnh chụp tháng 5.2020). Ảnh: Văn Giang
Lên top