Khơi thông xuất khẩu nông sản Việt: Hiệu quả kém nếu thiếu “chiếc áo” thương hiệu

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) là nông sản xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc. Ảnh: hải nguyễn
Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) là nông sản xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc. Ảnh: hải nguyễn
Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) là nông sản xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc. Ảnh: hải nguyễn
Lên top